Speltillfällen
Priser

search-icon-large Sök

efter artist eller föreställning.

Inkludera arkivet
Av
Smily
Det finns inga artister eller föreställningar för din sökning

Cirkus i Väst

Stora Teatern samarbetar med Cirkus Cirkör för att utveckla möjligheterna att uppleva och utöva samtida cirkus i Västra Götaland. Cirkus i Väst är en resurs för arbete, produktion, fortbildning, kreativa residens och utveckling av samtida cirkus i regionen.

AKTUELLT:
Open Stage Cirkus 18 september på Stora Teatern

Hej Cirkusartist!

Har du ett nummer eller delar av en föreställning som du vill visa upp? Sök då för att vara med på Open Stage på Stora Teatern. Stora Teatern presenterar flest cirkusföreställningar per år i Sverige och har landets största cirkuspublik. Vi driver också det regionala projektet Cirkus i Väst som möjliggör att vi kan upplåta scenen till er artister och arrangera ett Open Stage den 18 september 2020.

Vill du vara med?
Open Stage kommer att genomföras på Stora Teatern med ett begränsat publikantal. För att du som artist ska känna dig bekväm att prova nya idéer på scen, kommer samtliga biljetter vara gratis. Beroende på hur många andra artister som deltar får du förberedelsetid på scenen samma dag eller dagen innan.

Scenöppning: Bredd: 8,9 m, höjd: 5,5 m. Scenmått: Höjd 14,2 m, rummets bredd 15,6 m, rummets djup: 12,8 m (normalt speldjup: 9,1 m)

Ditt material får gärna vara nyproducerat och ca 5-10 minuter långt. Beskriv vad du vill göra och hur mycket tid du behöver och maila din ansökan till cirkusivast@kultur.goteborg.se senast den 9 augusti. Vi hoppas att alla sökanden kan beredas plats på Open Stage annars kommer vi att göra ett urval av sökande.

Alrik Lundin och Love Dahlin gjorde sommarresidens på Stora Teatern juni 2020 inom ramen för Cirkus i Väst (på bilden Alrik). Foto: Björn Duivenvoorden

Cirkus i Väst – en resurs för samtida cirkus i regionen

Samarbetsprojektet verkar för att utveckla möjligheterna att uppleva och utöva konstformen cirkus i Västsverige. Bakom initiativet står Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör med stöd av Västra Götalandsregionen.

Arbete
Målet är att fler aktörer inom cirkus ska kunna leva och verka i Västsverige. Genom att regionalt arbeta för att stärka cirkus som konstform skapar vi på lång sikt förutsättningar för fler arbetstillfällen för artister och andra verksamma inom fältet.

Produktion
Genom att etablera regionala turnéslingor kan vi utveckla samarbeten och fruktbara utbyten mellan aktörer och forma ett nätverk av presenterande och samproducerande scener. När presentationen av samtida cirkus ökar på våra scener stimuleras samtidigt det publika intresset.

Kreativa residens
I nätverket av samarbetsscener skapas en slinga för utlysningar av residens. På Stora Teatern erbjuder vi cirkusartister som är verksamma inom Västra Götaland möjligheten att få sammanhängande tid för konstnärligt arbete i en kreativ miljö mitt i centrala Göteborg.

Fortbildning
Genom att ordna workshops, seminarier och pedagogisk verksamhet erbjuder vi kompetensutveckling på olika nivåer för politiker, tjänstemän, aktörer och en intresserad publik. På så sätt ökar vi möjligheten till upplevelser, delaktighet och utövande inom konstformen.

Utveckling
Genom att bygga långsiktiga relationer och en infrastruktur mellan länets kommuner främjar vi samverkan nationellt och internationellt och fungerar som en motor och ett nav för den samtida cirkusens utveckling i regionen.

Vad händer mer under året?

  • Sommarlovscirkus på Stora Teatern, 10-14 augusti, för barn mellan 7-9 år och barn mellan 10-14 år.
  • Ett Open Stage där cirkusartister kan testa nya idéer eller nummer för publik planeras till den 18 september på Stora Teatern (se mer info ovan).
  • Ett inspirationsseminarium för inbjudna regionala politiker, tjänstemän och branschintresserade planeras till hösten på Stora Teatern.
  • Två regionala turnéer av cirkusproduktioner planeras till hösten. En mellanstor: Outlines /Face First Company, och en liten: Tvärslöjd /Kompani Giraff. Vill du veta mer eller boka? Kontakta oss!

    (Vi uppdaterar löpande om aktiviteter inom ramen för Cirkus i Väst här och på Facebook)

Läs mer om Cirkus i Väst hos Västra Götalandsregionen

Följ Cirkus i Väst på Facebook

Cirkuspaketet

Höstens nycirkuspaket innehåller tre utmanande, rörande och sinneskittlande föreställningar.

Läs mer om paketet

Din webbläsare behöver uppdateras

Din webbläsare behöver uppdateras Uppdatera din webbläsare här

Använd webbläsaren i alla fall